Conscious Kink – Vrouwen*

Conscious Kink – Women* (30 aug -1 sep)

English see below

Utrecht // 30 aug – 1 sept 2019 // Tickets

 

Utrecht
30 aug-1 sept 2019

Conscious Kink helpt ons ons lichaam, onze onbewuste patronen, onze seksualiteit en dus onszelf beter te leren kennen. Het is een gereedschapskist waarin het aangeven van grenzen en het communiceren over consent centraal staan. Het stelt ons in staat op een veilige manier allerlei kinky dingen te verkennen, en daarmee zelfbewuster en zelfverzekerder te worden op seksueel gebied.

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met onder andere impact play (spelen met pijn en andere sensaties), bewust aanraken, touw, ademhaling, energie, space holden en rollenspellen. Door verschillende dingen uit te proberen komen we er langzaam achter wat we wel en niet fijn vinden, en hoe we daar op een prettige manier over kunnen communiceren.

VOOR WIE IS DEZE WORKSHOP BEDOELD?

Met ‘vrouw’ bedoel ik iedereen die zich als vrouw identificeert, die door de buitenwereld (on)gewenst als vrouw wordt aangesproken of die gesocialiseerd is als vrouw. De inclusieve versie van het concept ‘vrouw’ dus.

Val je niet binnen de doelgroep van vanavond, dan verwelkom ik je graag bij een van mijn andere workshops.

Neem even contact op (rosie@srosieheart.com) als je hier vragen over hebt.

OVER DE DOCENT

Rosie Enorah Heart heeft haar wortels in Utrecht en reist inmiddels de wereld over met haar workshops en privé sessies op het gebied van Conscious Kink en tantra.

Wat zijn onze diepste, meest authentieke verlangens? Degene waar we ons voor schamen, en die we geheim houden voor onze liefjes en vaak voor onszelf? Die verlangens zijn de focus van Rosie’s werk. Hoe kunnen we communiceren over onze sexy wensen en grenzen zonder dat het ongemakkelijk wordt? Wat valt er allemaal te ontdekken op het gebied van intimiteit, kink en bdsm? En hoe ga je veilig op ontdekkingsreis?

Rosie combineert technieken uit de bdsm met die uit tantra. Een magische mix die garant staat voor een spannende, emotionele, en diepe ervaring.

Ze heeft ruime ervaring met het werken met mensen met verschillende genderidentiteiten. Haar kijk op tantra en seksualiteit heeft een queer invalshoek.

Rosie heeft zowel de Urban Tantra Professional Training Program van Barbara Carrellas als de Temple Whore en Conscious Kink Practitioner Trainingen van de School of Erotic Mysteries in Londen gedaan.

In 2017 is ze uitgeroepen tot Sekswerker van het Jaar tijdens het jaarlijkse Sexual Freedom Awards gala in Londen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Dit weekend vindt plaats op een prachtige locatie in de Utrechtse binnenstad.

De workshop begint op op vrijdag om 19.00 uur (tot 21.00 uur). Op zaterdag en zondag zijn we van 10.00 tot 17.30 in de weer.

We werken met een sliding scale. De normale prijs voor dit weekend in 195 euro. Als je meer kan missen, nodigen we je uit om een kaartje van 225 euro te kopen. Daarmee help je ons om ook kaartjes aan te bieden van 165 euro (bedoeld voor iedereen die minder dan 1350 euro per maand verdient).

Voor vragen: rosie@rosieheart.com

Tickets

English

Utrecht
30 Aug-1 Sept. 2019

Conscious Kink helps us to get to know our body, our unconscious patterns, our sexuality and therefore ourselves. It is a toolbox in which the consent, boundaries and communication are central. It enables us to explore all sorts of kinky things in a safe way, thereby becoming more confident in our sexual self.

During this workshop we will work on impact play (playing with pain and other sensations), conscious touch, rope, breathing, energy, space holding and role play. By trying different things, we slowly find out what we like and don’t like, and how we can communicate about that

WHO IS THIS WORKSHOP INTENDED FOR?

This workshop is meant for ‘women’, in the broadest sense of the word. In this case that means everyone who identifies as a woman, is (un)happily identified as a woman by society, and/or was socialised as a woman. 

If you do not feel you are part of the group described above, I would like to welcome you to one of my other workshops.

Please contact (rosie@srosieheart.com) if you have any questions about this.

ABOUT THE TEACHER

Rosie Enorah Heart has her roots in Utrecht and is now traveling the world with her workshops and private sessions in the field of Conscious Kink and tantra.

What are our deepest, most authentic desires? The one we are ashamed of, and which we keep secret for our lovers and often for ourselves? Those desires are the focus of Rosie’s work. How can we communicate about our sexy desires and boundaries without making it uncomfortable? What can we discover in the areas of intimacy, kink and bdsm? And how do we safely go on such a journey?

Rosie combines techniques from bdsm with those from tantra. A magical mix that guarantees an exciting, emotional, and deep experience.

She has extensive experience working with people with different gender identities. Her view of tantra and sexuality has a queer angle.

Rosie has done both the Urban Tantra Professional Training Program from Barbara Carrellas and the Temple Whore and Conscious Kink Practitioner Training from the School of Erotic Mysteries in London.

In 2017 she was named Sex Worker of the Year during the annual Sexual Freedom Awards gala in London.

PRACTICAL INFORMATION

This weekend takes place at a beautiful location in the center of Utrecht.

The workshop starts on Friday at 7 pm (until 9 pm). On Saturday and Sunday we are busy from 10 a.m. to 5.30 p.m.

We work with a sliding scale. The normal price for this weekend in 195 euro. If you can pay more, we invite you to buy a 225 euro ticket. This helps us to offer tickets of 165 euro (meant for everyone who earns less than 1350 euros per month).

For questions: rosie@rosieheart.com

Tickets

What Participants Say

“Rosie Heart is a highly skilled space holder with the knack of saying exactly the right thing at the right time. I trust her implicitly.”
“The Conscious Kink Intensive workshop, hosted by Seani Love and Rosie Heart, has become a pivotal moment in my life, a fixed point beyond which lies new and open horizons based on trust, respect and a great deal of fun.”
– HN, Ireland
– Greig McArthur, Munich

Ready to begin your journey?