Such a Slut

Such a Slut (12-14 april)

Utrecht // 12-14 April 2019 // Tickets

(English see below)

Utrecht
12-14 April 2019

Seksualiteit is voor velen omgeven door schaamte. Genieten mag, maar alleen van bepaalde dingen en op een bepaalde manier. En dus houden we sommige van onze authentieke verlangens verborgen uit angst als slet of weirdo te worden gezien.

Zonde, want het zijn juist die verlangens die ons zowel veel zelfinzicht als plezier kunnen geven.

Tijdens deze workshop gaan we op zoek naar onze authentieke verlangens en manieren om daaraan vorm te geven. We gebruiken daarvoor onder andere geleide meditatie. Consent is een onlosmakelijk onderdeel van deze workshop.

Dus kom en ontmoet jouw innerlijke Slet, Weirdo, Hoer, Godin, God, Pervert, of Ander en ontdek wat ze voor jouw seksualiteit kunnen betekenen.

OVER DE DOCENT

Rosie Enorah Heart heeft haar wortels in Utrecht en reist inmiddels de wereld over met haar workshops en privé sessies op het gebied van Conscious Kink en tantra.

Wat zijn onze diepste, meest authentieke verlangens? Degene waar we ons voor schamen, en die we geheim houden voor onze liefjes en vaak voor onszelf? Die verlangens zijn de focus van Rosie’s werk. Hoe kunnen we communiceren over onze sexy wensen en grenzen zonder dat het ongemakkelijk wordt? Wat valt er allemaal te ontdekken op het gebied van intimiteit, kink en bdsm? En hoe ga je veilig op ontdekkingsreis?

Rosie combineert technieken uit de bdsm met die uit tantra. Een magische mix die garant staat voor een spannende, emotionele, en diepe ervaring.

Ze heeft ruime ervaring met het werken met mensen met verschillende genderidentiteiten. Haar kijk op tantra en seksualiteit heeft een queer invalshoek.

Rosie heeft zowel de Urban Tantra Professional Training Program van Barbara Carrellas als de Temple Whore en Conscious Kink Practitioner Trainingen van de School of Erotic Mysteries in Londen gedaan.

In 2017 is ze uitgeroepen to Sekswerker van het Jaar tijdens het jaarlijkse Sexual Freedom Awards gala in Londen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Dit weekend vindt plaats op een prachtige locatie in de Utrechtse binnenstad.

De introductieavond op vrijdag duurt van 19.00 tot 21.00 uur en kost 5 euro.

Als je een weekendticket koopt, is de vrijdagavond daarbij inbegrepen. Hou er rekening mee dat veel van wat we op vrijdagavond doen, herhaald wordt op zaterdag.

Op zaterdag zijn we van 10.00 tot 18.00 in de weer, en op zondag van 10.00 tot 17.00.

We werken met een sliding scale. De normale prijs voor dit weekend in 195 euro. Als je meer kan missen, nodigen we je uit om een kaartje van 225 euro te kopen. Daarmee help je ons om ook kaartjes aan te bieden van 165 euro (bedoeld voor iedereen die minder dan 1350 euro per maand verdient).

Dit weekend is expliciet bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar diens authentieke verlangens, ongeacht leeftijd, gender, relatievorm of achtergrond.

Vragen? rosie@rosieheart.com

Utrecht // 12-14 April 2019 // Tickets

Sexuality is surrounded by shame for many of us. We are allowed to enjoy it, but only certain things and in a certain way. And so we keep some of our authentic desires hidden for fear of being seen as a slut or weirdo.

That is a shame, because it is precisely those desires that can give us both a lot of self-insight and pleasure.

During this workshop we will look into our authentic desires and ways to explore them. We use guided meditation and techniques from Tantra and Conscious Kink. Consent is an absolute cornerstone to this workshop.

So come and meet your inner Slut, Weirdo, Whore, Goddess, God, Pervert, or Other and find out what they can do for your sexuality.

ABOUT THE TEACHER

Rosie Enorah Heart has her roots in Utrecht and is now traveling the world with her workshops and private sessions in the field of Conscious Kink and tantra.

What are our deepest, most authentic desires? The one we are ashamed of, and which we keep secret for our lovers and often for ourselves? Those desires are the focus of Rosie’s work. How can we communicate about our sexy desires and boundaries without making it uncomfortable? What can we discover in the areas of intimacy, kink and bdsm? And how do we safely go on such a journey?

Rosie combines techniques from bdsm with those from tantra. A magical mix that guarantees an exciting, emotional, and deep experience.

She has extensive experience working with people with different gender identities. Her view of tantra and sexuality has a queer angle.

Rosie has done both the Urban Tantra Professional Training Program from Barbara Carrellas and the Temple Whore and Conscious Kink Practitioner Training from the School of Erotic Mysteries in London.

In 2017 she was named Sex Worker of the Year during the annual Sexual Freedom Awards gala in London.

PRACTICAL INFORMATION

This weekend takes place at a beautiful location in the center of Utrecht.

The introductory evening on Friday is from 7 pm to 9 pm. Tickets are 5 euros.

If you buy a weekend ticket the Friday evening is included. Please be aware that a lot of what we do on Friday evening will be covered again on Saturday.

On Saturday we’ll start at 10 am and finish at 6 pm and on Sunday we’ll work from 10 am to 5 pm.

We work with a sliding scale. The normal price for this weekend in 195 euro. If you can pay more, we invite you to buy a 225 euro ticket. This helps us to offer tickets of 165 euro (meant for everyone who earns less than 1350 euros per month).

This weekend is explicitly meant for everyone who wants to explore Conscious Kink, regardless of age, gender, relationship style or background.

Questions? Rosie@rosieheart.com

Tickets

What Participants Say

“Rosie Heart is a highly skilled space holder with the knack of saying exactly the right thing at the right time. I trust her implicitly.”
“The Conscious Kink Intensive workshop, hosted by Seani Love and Rosie Heart, has become a pivotal moment in my life, a fixed point beyond which lies new and open horizons based on trust, respect and a great deal of fun.”
– HN, Ireland
– Greig McArthur, Munich

Ready to begin your journey?